Roder HTS Structures

PŘEHLED VÝROBKŮ

RÖDER HTS HÖCKER – PŘEHLED VÝROBKŮ

Pagodové konstrukce

Charakteristiky pagodových konstrukcí jsou snadno definovány jejich působivým designem s vysokou špičatou střechou. Sortiment Pagoda je k dispozici ve velikostech od 3,00 m do 20,00 m a spojuje v sobě tradiční provedení stanu s inovací na bázi vysokých technologií, která vytváří architektonicky potěšující, a přesto ještě plně funkční konstrukční systém.

Díky své vysoké univerzálnosti jsou konstrukce typu Pagoda ideální volbou pro široké spektrum aplikací při pořádání různých událostí. Od zastřešení vstupů po svatební hostiny nebo upoutávkové výstavní haly máte jistotu, že tento druh konstrukcí vyvolá vždy dojem bez ohledu na to, o jakou akci se jedná.

Party stany od společnosti RÖDER HTS (PZ)

Systém Party stanů se světlým rozpětím od 3,00 do 10,00 m a se standardní výškou střešní římsy 2,30 m známý jako RÖDER HTS Party Tent systém je lehký a přesto ještě vysoce trvanlivý stanový systém, který poskytuje uživateli možnost rychlých časů montáže i demontáže.

Díky stavebnicové povaze konstrukčního řešení jsou všechny Party stany od společnosti RÖDER HTS rozšířitelné v přírůstcích po 3,00 m, což znamená, že je možné dosáhnout jakékoliv délky stanové konstrukce. Kromě toho je systém Party stanů k dispozici v celé řadě atraktivních rámových řešení, včetně návrhových variant typu klasická „A“ rámová konstrukce, zakřivená konstrukce, šestiúhelníkové řešení, osmiúhelníkové provedení a řešení s vysokou špičkou.

Velké stany od společnosti RÖDER HTS (GZ)

Potřeby dočasných konstrukcí, které mají naši zákazníci, jsou pokryty v rámci sortimentu velkých konstrukcí pro pořádání akcí od společnosti RÖDER HTS. Tyto velké konstrukce pro pořádání akcí (Large Event Structure), jež jsou k dispozici ve světlých šířkách od 10,00 m do 60,00 m a se standardní výškou střešní římsy 2,40 m / 3,00 m a 4,00 m, představují sortiment, který maximálně uspokojí pořadatele každé akce.

Všechny systémy velkých konstrukcí pro pořádání akcí od společnosti RÖDER HTS sledují stejnou koncepci stavebnicového provedení. K dispozici je široký sortiment velkých konstrukcí pro pořádání akcí v mnoha různých tvarech a velikostech, včetně klasické rámové konstrukce typu „A“, zakřivené střechy, šestiúhelníkového tvaru, osmiúhelníkového provedení, desetiúhelníkového tvaru, dvanáctiúhelníkového tvaru, hvězdicového tvaru a konstrukcí s několika špičkami.

Konstrukce řady P značky HOECKER

Stanové konstrukce řady P (P-SERIES) značky HOECKER jsou vyráběny se šířkami světlého rozpětí od 3,00 m do 12,00 m. Tento populární stanový systém má pevnou výšku střešní římsy 2,40 m a vychází ze stavebnicového provedení s možností sektorů o velikosti 3,00 m, což umožňuje navýšení velikosti stanu na jakoukoliv délku v přírůstcích po 3,00 m.

Lehký, univerzální a vysoce robustní ekonomický sortiment stanů řady P se široce používá po celém světě u předních společností pronajímajících zařízení pro konání různých akcí a též u koncových uživatelů. Stanový systém řady P je k dispozici v širokém spektru různých tvarů, velikostí a provedení, které uspokojí většinu druhů aplikací.

Konstrukce řady F značky HOECKER

Stanový systém řady F (F-SERIES) značky HOECKER se vyvinul za polovinu století do jednoho ze současných předních stanových systémů se světlým rozpětím. Stanové konstrukce řady F jsou k dispozici v širokém spektru uživatelsky přívětivých stavebnicových tvarů a velikostí od 10,00 m do 60,00 m v šířce se světlým rozpětím, s měnící se výškou střešní římsy od 2,66 m do 6,00 m.

Sortiment řady F je ideální pro společnosti pronajímající zařízení pro konání profesionálních akcí a pro polotrvalé aplikace u koncových uživatelů a poskytuje četné možnosti z hlediska velikosti a estetického ztvárnění. Ať již budete požadovat standardní rámovou konstrukci typu „A“ nebo strukturu se zakřivenými tvary, provedení s vysokou špičkou nebo několika stranami, najdete vhodné řešení v rozsáhlém sortimentu stanů řady F.

Víceúrovňové konstrukce

Rozsáhlý sortiment ve dvoupodlažních a třípodlažních dočasných konstrukcích stanovuje nový standard v kategorii dočasných prostorových systémů. Díky inovačním návrhovým charakteristikám poskytují víceúrovňové (Multi-level) konstrukce dokonalou výhodu a řešení, které v konečném ztvárnění ušetří prostorové nároky, což zvláště oceníte v aplikacích, kde prostor hraje důležitou roli.

Víceúrovňové konstrukce jsou ideálním řešením pro rozsáhlý sortiment aplikací pokrývajících různé akce a výstavy, akce spojené s pohostinstvím a shromažďováním obecně. Víceúrovňové konstrukce sdílejí stejnou stavebnicovou základnu a jsou k dispozici s bohatým výběrem klasického rámového provedení typu „A“, jako zakřivené rámové konstrukce, polozakřivené konstrukce nebo rámové konstrukce s několika špičkami na horní úrovni.

Obchodní a průmyslové objekty

Sortiment obchodních (Business) a průmyslových stavebnicových objektů, jež jsou k dispozici v šířkách od 5,00 m do 30,00 m a výškách střešní římsy od 3,00 m do 6,20 m v provedeních neomezené délky, nabízí významné finanční a provozní výhody v porovnání s tradičními stavebními postupy.

V závislosti na aplikaci je možno tento inovační konstrukční systém dodávat buď jako neizolovaný nebo plně izolovaný „energeticky efektivní“ objekt. Ideální řešení pro sklady, supermarkety, sportovní a výrobní haly – možnosti využití jsou nesčetné.

Přístřešky s rychlou instalací

Rozsáhlý sortiment přístřešků s rychlou instalací (Rapid deployment shelters – RDS) je specificky určen pro vojenské účely a pro organizování pomoci. Objekty jsou k dispozici v širokém spektru velikostí a konstrukčních řešení a umožňují ubytování pracovníků, instalaci ubytovacích jednotek, skladování zařízení, operativní kanceláře, údržbové dílny a přístřešky pro letadla.

Desítky let návrhu, konstrukce a zkoušení vojenských přístřešků zajišťují, že společnost RÖDER HTS HÖCKER patří mezi přední světové výrobce systémů vojenských přístřešků a přístřešků pro poskytování pomoci, které jsou plně odzkoušeny tak, aby poskytovaly výborné výkonové parametry v nejextrémnějších a nejnáročnějších prostředích na světě.

Sportovní konstrukce

Využijte maximálně vaše sportoviště instalací dočasné nebo trvalé sportovní konstrukce. Náš univerzální sortiment energeticky efektivních konstrukčních systémů je specificky určen k zajištění dokonalého prostředí pro široké spektrum sportovních činností.

Díky stavebnicovým konstrukčním charakteristikám, měnícím se šířkám a působivým vnitřním výškám bez překážek jsou naše sportovní konstrukce (Sports Structures) ideálním řešením pro celou řadu sportovních aplikací, včetně raketových a pálkových sportů, zakrytí bazénů, jezdeckých disciplín a skate parků – ať se jedná o jakoukoliv disciplínu jsme schopni nabídnout zakrytí příslušného prostoru!

Kompatibilní konstrukční systémy

Stalo se tradicí, že když si společnost pronajímající stany vybrala nějakého dodavatele a zakoupila určitý stanový systém pro své podnikání, byla taková společnost svázána s takovým dodavatelem po celou dobu existence z důvodu nekompatibility zvoleného systému s jinými stanovými systémy, jež byly k dispozici na trhu.

To již dávno neplatí, neboť společnost RÖDER HTS HÖCKER vyvinula sortiment stanových systémů, které jsou plně kompatibilní s výběrem hlavních výrobců stanových systémů. Tento nový vývojový krok nyní poskytuje zákazníkům finančně konkurenceschopný alternativní zdroj při plánování investic do nového inventárního vybavení.

 

Scroll Up