Roder HTS Structures

Konstrukce řady P značky HOECKER

Stanové konstrukce řady P značky HOECKER jsou mnohem více než pouhou střechou nad vaší hlavou. Jedná se o investici, která začíná přinášet zisk ve velmi krátkém časovém horizontu. Neomezené konfigurace z hlediska velikosti a stylů, které jsou k dispozici u systému stanových konstrukcí řady P se světlým rozpětím značky HOECKER, znamenají, že se jedná nejen o logické a ekonomické řešení, ale též i o extrémně praktické řešení.

Stanový systém řady P se světlým rozpětím značky HOECKER pokrývá široké spektrum moderních stanových konstrukcí vyvinutých speciálně za spolupráce s profesionálními společnostmi, které se zabývají pronájmem stanů, a při snaze vyjít vstříc požadavkům na vysoce kvalitní aplikace u koncových uživatelů. Robustnost, trvanlivost a stabilita těchto konstrukcí ve spojení s rychlou montáží a demontáží stojí na pozadí vysoké reputace tohoto sortimentu mezi zákazníky již po řadu let.

Stanové konstrukce řady P značky HOECKER jsou k dispozici v šířkách se světlým rozpětím 3,00 m, 4,00 m, 6,00 m, 8,00 m, 9,00 m, 10,00 m a 12,00 m. Naše původní vyráběné stanové a pavilónové konstrukce značky HOECKER jsou stavebnicového provedení a jsou založeny na jednotkové vzdálenosti 3,00 m se standardní výškou střešní římsy 2,40 m. Základní výchozí jednotka má délku 6,00 m, kterou je možno neomezeně rozšiřovat za použití doplňujících rozšiřovacích jednotek o velikosti 3,00 m.

Standardní stanové konstrukce řady P značky HOECKER jsou k dispozici v celé řadě konstrukčních řešení, včetně tradiční rámové konstrukce typu „A“, provedení se zakřivenou střechou, šestiúhelníkového a osmiúhelníkového provedení. Tento sortiment je možno dále posílit přidáním úplných nebo polovičních šestiúhelníkových nebo osmiúhelníkových rozšíření ke standardním konstrukcím nebo integrací konverzí střech s vysokou špičkou mezi normálními jednotkami, čímž je možno dramaticky posílit vizuální vzhled stanu.

Kromě toho můžete do vašeho řešení zakomponovat jedno nebo více z mnoha příslušenství stanových konstrukcí řady P značky HOECKER, jež jsou specificky určena pro tento sortiment stanového systému. Tato příslušenství zahrnují ocelové rámové nebo integrované vážené kazetové podlahové systémy, pevné ABS nebo skleněné stěnové systémy, jednoduché či dvojité dveřní jednotky, obložení, osvětlení a další systémy.

Proveďte následující krok akontaktujte nás se svými požadavky ještě dnes.

Scroll Up