Roder HTS Structures

Konstrukce řady F značky HOECKER

Stanové konstrukce řady F značky HOECKER poskytují rámec k vašemu úspěchu. Tento vysoce univerzální a přesto inovační systém dočasných konstrukcí řady F se vyvinul do jednoho z předních typů konstrukce se světlým rozpětím ve své třídě.

Dlouhá historie a pokračující zdokonalování umožnily stanovému systému řady F, aby se stal preferovanou konstrukcí při výběru u mnoha předních světových společností, jež se zabývají pořádáním různých akcií a výstav. V dnešní době je sortiment řady F k dispozici v celé řadě tvarů, konstrukčních řešení a kombinací, jež umožňují systému splňovat stále se měnící nároky trhu.

Konstrukce řady F jsou k dispozici v širokém spektru stavebnicových tvarů a velikostí od 10,00 m do 60,00 m šířky se světlým rozpětím s proměnnými výškami střešní římsy sahajícími od 2,66 m do 6,00 m. Bez ohledu na to, zda budete požadovat standardní rámovou konstrukci typu „A“ nebo zakřivenou krokvovou střešní konstrukci, konstrukci s více stranami nebo s vysokou špičkou, najdete své optimální řešení v rámci sortimentu, který nabízí řada F.

Obdobně jako u všech konstrukcí HOECKER, jsou i stanové systémy řady F vyráběny v souladu s přísnými zásadami pro kontrolu kvality a používají nejmodernější výrobní postupy s CNC technologií (numerické počítačové řízení) při zajištění nejvyššího stupně přesnosti a kontinuity výrobku. Všechny konstrukční komponenty jsou vyráběny za použití pouze evropských materiálů nejvyšší kvality, které poskytují trvanlivý výrobek světové třídy s vysokou kvalitou povrchového provedení, který je zkonstruován k dokonalému výkonu a dlouhodobé životnosti.

Všechny konstrukce řady F značky HOECKER se světlým rozpětím je možno dále zdokonalit zakomponováním jednoho nebo více z našich mnoha uživatelsky přívětivých a nákladově efektivních příslušenství. Tato příslušenství zahrnují: střechy s vysokou špičkou, světlé střešní a štítové úseky, pevné stěnové systémy v provedení ABS a sklo, jednoduché a dvojité dveřní jednotky, ocelové rámové nebo kazetové podlahové systémy, osvětlení, obklady a další výrobky.

Proveďte následující krok a kontaktujte nás se svými požadavky ještě dnes.

Scroll Up