Roder HTS Structures

Historie rodiny RÖDER

Zakladatel a generální ředitel – Heinz Röder. Jméno rodiny Röder je přes 50 let spojováno se sektorem stanů, od průkopnických dnů Heinricha Rödera v roce 1959 s pronájmem stanů s dřevěnými rámovými konstrukcemi po současnost charakterizovanou vysokokapacitní výrobou a globální distribucí moderních stavebnicových systémů dočasných konstrukcí.

V dnešní době nová rodinná společnost RÖDER HTS HÖCKER GmbH působí na absolutní špičce v oboru návrhu a konstrukce dočasných stanových konstrukčních systémů pod vedením syna Heinricha Rödera, generálního ředitele Heinze Rödera, který založil svou novou společnost v roce 2001, čímž zajistil pokračování rodinné tradice do příští generace.

Stručná historie působení rodiny Röder v sektoru dočasných konstrukcí:

1959 Zahájení prvních obchodních aktivit rodiny Röder v oblasti stanů v souvislosti s pronájmem stanů s dřevěnou rámovou konstrukcí a krycí plachtou k používání jakožto vlastního inventáře společnosti určeného k pronájmu.

1961 Rodinný podnik Röder expanduje na trh s dodávkami svých stanů, které jsou nyní nabízeny k prodeji jiným společnostem, jež se zabývají pronájmem stanů.

1965 Dochází k rozvoji prvního výrobního sortimentu společnosti se zavedením oceli, která se používá jako hlavní materiál pro hlavní rámové komponenty namísto dříve používaných materiálů na bázi dřeva.

1975 Rozvoj a dostupnost extrudovaného hliníku v kombinaci s podstatným snížením hmotnosti, jež nabízí hliník v porovnání s ocelí, a s tím, že hliník je prezentován jako uživatelsky přívětivější materiál pro použití v konstrukci stavebnicových stanových systémů. Použití extrudovaného hliníku s sebou přineslo další výhodu spočívající ve využití integrovaných žlabů, které usnadnily významné konstrukční zlepšení za použití „kedrových“ žlabů pro zajištění střechy a zakrytí stěn za použití kedrových upevňovacích systémů, které znamenají, že nová konstrukce je skutečně stavebnicovým systémem.

1978 Nový hliníkový rám s kedrovým drážkovým systémem společně s neustále rostoucím sortimentem konstrukčních návrhů stanů se brzy stal úspěchem pro podnik rodiny Röder. Aby rodina Röder mohla ještě více těžit z rostoucí poptávky po těchto výrobkách, otvírá nový výrobní závod určený specificky pro hromadnou výrobu svých různých stanových systémů. Výrobní závod se nacházel v domovském městě rodiny Röder Wolferbornu, Büdingen, Německo.

1984 Neustálý rozvoj výrobků umožnil rodinnému podniku Röder, aby vynikl jako jeden z předních vedoucích subjektů na trhu, přičemž hlavní zaměření vývojového programu vedlo k návrhu, výrobě a uvedení prvního dvoupodlažního víceúrovňového stavebnicového stanu na světě, který si přesto zachoval demontovatelnou konstrukci – v současné době je možno se s tímto výrobkem setkat v četných aplikacích na celém světě.

1992 Heinz a Edwin Röder uvádějí svůj rodinný podnik, společnost RÖDER AG na německou burzu.

1993 Většinové vlastnictví společnosti RÖDER AG přebírá společnost Klöckner & Co AG. V této době se rodina Röder vzdává svého vlastnictví v dané společnosti.

1994 Heinz Röder finalizuje předání podniku společnosti Klöckner & Co AG a opouští společnost RÖDER AG.

2001 Po sedmi letech realizace jiných obchodních zájmů spouští Heinz Röder svou novou výrobní společnost RÖDER HTS High Tech Structures KG specializovanou na dočasné konstrukce a situovanou opět v oblasti Wolferbornu, Büdingen, Německo.

2002 RÖDER HTS KG otvírá první prodejní kanceláře ve Velké Británii a Francii.

2003 RÖDER HTS KG otvírá prodejní kancelář obsluhující region Středního Východu.

2004 RÖDER HTS KG získává průmyslový konkurenční podnik HÖCKER STRUCTURES, Bad Salzuflen, Německo. Strategická akvizice firmy HÖCKER STRUCTURES otevřela nové trhy a přidala nové výrobní řady k sortimentu výrobků nabízenému v dané době společností RÖDER HTS KG.

2005 RÖDER HTS KG a HÖCKER GmbH se formálně spojují do jednoho obchodního subjektu, který je znám pod názvem RÖDER HTS HÖCKER GmbH. V průběhu téhož roku se výrobní zařízení RÖDER HTS a HÖCKER STRUCTURES spojují do jednoho nově vytvořeného moderního ústředí a výrobního zařízení o ploše 42 000 m² situovaného v Kefenrodu v Německu.

2006 RÖDER HTS HÖCKER GmbH otvírá dceřinou prodejní kancelář v Singapuru.

2007 RÖDER HTS HÖCKER GmbH otvírá strategické prodejní kanceláře v Rusku a Indii.

2008 RÖDER HTS HÖCKER GmbH zavádí nový sortiment stanových systémů navržený tak, aby byl plně slučitelný s dalšími konstrukčními řešeními nabízenými jinými výrobci.

2009 Rodina Röder slaví 50 let působení v sektoru stanů na obchodní výstavě TENT-EXPO pořádané v roce 2009 společností RÖDER HTS HÖCKER GmbH. Ve stejném roce dochází k uvedení patentované hybridní rámové konstrukce na bázi kombinace uhlíkových materiálů a slitin.

2010 Oficiální spuštění patentovaného systému hybridních rámových konstrukcí na bázi kombinace uhlíkových materiálů a slitin – jedná se o lehkou a světově premiérovou stavebnicovou stanovou technologii se světlým rozpětím.

2011 Rodinná společnost RÖDER HTS HÖCKER GmbH je globálně zastoupena ve 32 zemích po celém světě. Společnost oznamuje pořízení 22 000 m² pozemků přiléhajících k současnému výrobnímu zařízení o ploše 42 000 m² – tato nová lokalita poskytne další prostor pro budoucí expanzi. První fáze by měla být dokončena v říjnu 2011 výstavbou 2 600 m² moderního zařízení pro výrobu krycích materiálů na bázi PVC.

Scroll Up