Roder HTS Structures

RÖDER HTS HÖCKER GmbH
Vysoce kvalitní výrobky od značky, které můžete důvěřovat.

RÖDER HTS HÖCKER GmbH je společnost, která získala celou řadu ocenění a specializuje se na návrh, výrobu a dodávku dočasných a polotrvalých demontovatelných stanových systémů s různým světlým rozpětím. Své výrobky dodává soukromému i veřejnému sektoru, včetně zdravotnictví a pro pořádání různých akcí, pro vojenské účely, organizaci pomoci, maloobchod a průmyslový sektor obecně.

Pagoda Structures
Vysoce kvalitní výrobky od značky, které můžete důvěřovat

Rozsáhlý sortiment přístřešků s rychlou instalací (Rapid deployment shelters - RDS) je specificky určen pro vojenské účely a pro organizování pomoci. Objekty jsou k dispozici v širokém spektru velikostí a konstrukčních řešení a umožňují ubytování pracovníků, instalaci ubytovacích jednotek, skladování zařízení, operativní kanceláře, údržbové dílny a přístřešky pro letadla. Desítky let návrhu, konstrukce a zkoušení vojenských přístřešků zajišťují, že společnost RÖDER HTS HÖCKER patří mezi přední světové výrobce systémů vojenských přístřešků a přístřešků pro poskytování pomoci, které jsou plně odzkoušeny tak, aby poskytovaly výborné výkonové parametry v nejextrémnějších a nejnáročnějších prostředích na světě.

Party stany od společnosti
RÖDER HTS (PZ)
Vysoce kvalitní výrobky od značky, které můžete důvěřovat

Systém Party stanů se světlým rozpětím od 3,00 do 10,00 m a se standardní výškou střešní římsy 2,30 m známý jako RÖDER HTS Party Tent systém je lehký a přesto ještě vysoce trvanlivý stanový systém, který poskytuje uživateli možnost rychlých časů montáže i demontáže. Díky stavebnicové povaze konstrukčního řešení jsou všechny Party stany od společnosti RÖDER HTS rozšířitelné v přírůstcích po 3,00 m, což znamená, že je možné dosáhnout jakékoliv délky stanové konstrukce. Kromě toho je systém Party stanů k dispozici v celé řadě atraktivních rámových řešení, včetně návrhových variant typu klasická „A“ rámová konstrukce, zakřivená konstrukce, šestiúhelníkové řešení, osmiúhelníkové provedení a řešení s vysokou špičkou.

Velké stany od společnosti
RÖDER HTS (GZ)
Vysoce kvalitní výrobky od značky, které můžete důvěřovat

Potřeby dočasných konstrukcí, které mají naši zákazníci, jsou pokryty v rámci sortimentu velkých konstrukcí pro pořádání akcí od společnosti RÖDER HTS. Tyto velké konstrukce pro pořádání akcí (Large Event Structure), jež jsou k dispozici ve světlých šířkách od 10,00 m do 60,00 m a se standardní výškou střešní římsy 2,40 m / 3,00 m a 4,00 m, představují sortiment, který maximálně uspokojí pořadatele každé akce. Všechny systémy velkých konstrukcí pro pořádání akcí od společnosti RÖDER HTS sledují stejnou koncepci stavebnicového provedení. K dispozici je široký sortiment velkých konstrukcí pro pořádání akcí v mnoha různých tvarech a velikostech, včetně klasické rámové konstrukce typu „A“, zakřivené střechy, šestiúhelníkového tvaru, osmiúhelníkového provedení, desetiúhelníkového tvaru, dvanáctiúhelníkového tvaru, hvězdicového tvaru a konstrukcí s několika špičkami.

Konstrukce řady P značky HOECKER
Vysoce kvalitní výrobky od značky, které můžete důvěřovat

Stanové konstrukce řady P (P-SERIES) značky HOECKER jsou vyráběny se šířkami světlého rozpětí od 3,00 m do 12,00 m. Tento populární stanový systém má pevnou výšku střešní římsy 2,40 m a vychází ze stavebnicového provedení s možností sektorů o velikosti 3,00 m, což umožňuje navýšení velikosti stanu na jakoukoliv délku v přírůstcích po 3,00 m. Lehký, univerzální a vysoce robustní ekonomický sortiment stanů řady P se široce používá po celém světě u předních společností pronajímajících zařízení pro konání různých akcí a též u koncových uživatelů. Stanový systém řady P je k dispozici v širokém spektru různých tvarů, velikostí a provedení, které uspokojí většinu druhů aplikací.

Konstrukce řady F značky HOECKER
Vysoce kvalitní výrobky od značky, které můžete důvěřovat

Stanový systém řady F (F-SERIES) značky HOECKER se vyvinul za polovinu století do jednoho ze současných předních stanových systémů se světlým rozpětím. Stanové konstrukce řady F jsou k dispozici v širokém spektru uživatelsky přívětivých stavebnicových tvarů a velikostí od 10,00 m do 60,00 m v šířce se světlým rozpětím, s měnící se výškou střešní římsy od 2,66 m do 6,00 m. Sortiment řady F je ideální pro společnosti pronajímající zařízení pro konání profesionálních akcí a pro polotrvalé aplikace u koncových uživatelů a poskytuje četné možnosti z hlediska velikosti a estetického ztvárnění. Ať již budete požadovat standardní rámovou konstrukci typu „A“ nebo strukturu se zakřivenými tvary, provedení s vysokou špičkou nebo několika stranami, najdete vhodné řešení v rozsáhlém sortimentu stanů řady F.

Kompatibilní konstrukční systémy
Vysoce kvalitní výrobky od značky, které můžete důvěřovat

Stalo se tradicí, že když si společnost pronajímající stany vybrala nějakého dodavatele a zakoupila určitý stanový systém pro své podnikání, byla taková společnost svázána s takovým dodavatelem po celou dobu existence z důvodu nekompatibility zvoleného systému s jinými stanovými systémy, jež byly k dispozici na trhu. To již dávno neplatí, neboť společnost RÖDER HTS HÖCKER vyvinula sortiment stanových systémů, které jsou plně kompatibilní s výběrem hlavních výrobců stanových systémů. Tento nový vývojový krok nyní poskytuje zákazníkům finančně konkurenceschopný alternativní zdroj při plánování investic do nového inventárního vybavení.

Multi Level Structures
Vysoce kvalitní výrobky od značky, které můžete důvěřovat

An extensive range of two and three storey temporary structures sets a new standard in the temporary space systems category. Thanks to innovative design features, Multi- level structures provide the perfect vantage point and ultimate space saving solution when space is at a premium.  

Multi- level structures are an ideal solution for a diverse range of applications covering events and hospitality, exhibitions and general industry. All Multi -level structures share the same modular base and are available with a choice of either classic “A” frame, curved, semi-curved or multi-peaked frame design on the upper level.

Obchodní a průmyslové objekty
Vysoce kvalitní výrobky od značky, které můžete důvěřovat

Sortiment obchodních (Business) a průmyslových stavebnicových objektů, jež jsou k dispozici v šířkách od 5,00 m do 30,00 m a výškách střešní římsy od 3,00 m do 6,20 m v provedeních neomezené délky, nabízí významné finanční a provozní výhody v porovnání s tradičními stavebními postupy. V závislosti na aplikaci je možno tento inovační konstrukční systém dodávat buď jako neizolovaný nebo plně izolovaný „energeticky efektivní“ objekt. Ideální řešení pro sklady, supermarkety, sportovní a výrobní haly - možnosti využití jsou nesčetné.

Přístřešky s rychlou instalací
Vysoce kvalitní výrobky od značky, které můžete důvěřovat

A comprehensive range of Rapid deployment shelters (RDS) specifically designed for both military and aid organizational use.  Available in a variety of sizes and designs to accommodate personnel, accommodation units, equipment storage, operational offices, maintenance workshops and aircraft.   

Decades of military shelter design, engineering, and testing has ensured that RÖDER HTS HÖCKER is among of the world’s leading manufacturers of military and aid shelter systems fully tested to perform in the world’s most extreme and demanding environments.

Sportovní konstrukce
Vysoce kvalitní výrobky od značky, které můžete důvěřovat

Využijte maximálně vaše sportoviště instalací dočasné nebo trvalé sportovní konstrukce. Náš univerzální sortiment energeticky efektivních konstrukčních systémů je specificky určen k zajištění dokonalého prostředí pro široké spektrum sportovních činností. Díky stavebnicovým konstrukčním charakteristikám, měnícím se šířkám a působivým vnitřním výškám bez překážek jsou naše sportovní konstrukce (Sports Structures) ideálním řešením pro celou řadu sportovních aplikací, včetně raketových a pálkových sportů, zakrytí bazénů, jezdeckých disciplín a skate parků – ať se jedná o jakoukoliv disciplínu jsme schopni nabídnout zakrytí příslušného prostoru!

Zákaznicky orientované konstrukce
Vysoce kvalitní výrobky od značky, které můžete důvěřovat

Společnost RÖDER HTS HÖCKER poskytuje úplné spektrum služeb v oblasti zákaznicky orientovaných konstrukcí pro klienty se specifickými požadavky na konstrukční řešení. Od výchozích koncepcí přes pracovní výkresy, výrobu, dodávku a v případě požadavků též úplnou montáž zajistí divize speciálních projektů společnosti RÖDER HTS HÖCKER převedení vašich zákaznicky specifických konstrukčních nápadů do reality.

Scroll Up